Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to forma terapii, gdzie występuje bezpośredni kontakt pacjenta z psychoterapeutą i swoista relacja terapeutyczna między nimi. Na początku terapii ustalany jest zwykle kontrakt terapeutyczny. W kontrakcie omawia się cel terapii, formy pracy terapeutycznej, planowany czas terapii, częstotliwość i długość sesji terapeutycznych, warunki odwoływania spotkań. Terapia ma na celu zrozumienie, wyleczenie z problemów o podłożu psychologicznym a także zmianę zachowań i postaw.

W Ośrodku prowadzona jest psychoterapia indywidualna dorosłych, dzieci i młodzieży; psychoterapia grupowa, rodzinna, par. O skuteczności terapii przesądzają różne czynniki jak osobowość i podejście psychoterapeuty, nadzieja pacjenta na wyleczenie, wykorzystane techniki terapeutyczne, np.: trans hipnotyczny, praca z ciałem, psychodrama, desensytyzacja, rysunek i analiza wytworów pacjenta, psychoedukacja, trening nowych wzorców zachowań, klaryfikacja i inne.

Pomagamy w następujących problemach:

Uzależnienia

– alkoholizm – nikotynizm – leki – hazard – narkotyki – współuzależnienia

Obniżony nastrój

– depresja – poczucie osamotnienia – poczucie ciągłego smutku, rozbicia – zagubienie – brak pewności siebie, niska samoocena – trudne sytuacje życiowe (rozstanie, żałoba)

Zaburzenia nerwicowe

– nerwica psychosomatyczna – lęki i fobie – natrętne myśli, czynności – napady paniki – lęk przed wystąpieniami publicznymi, kontaktami z ludźmi

Inne zaburzenia

– odżywiania (bulimia, anoreksja, otyłość, objadanie się) – somatyczne, psychosomatyczne (bóle, migreny, alergie, astma, problemy jelitowe, problemy skórne) – osobowości – snu (koszmary senne, bezsenność) – seksualne (impotencja, przedwczesny wytrysk nasienia, choroby pochwy, oziębłość płciowa, brak orgazmu, bezpłodność, tożsamość seksualna)

Problemy rodzinne

– problemy małżeńskie/ partnerskie – problemy wychowawcze (problemy szkolne dziecka, problemy w relacjach z rodziną/ rówieśnikami, niepokojące zachowanie dziecka) – samotne macierzyństwo/ ojcostwo – zdrada, porzucenie, zazdrość – konflikty rodzinne

Problemy zawodowe

– wypalenie zawodowe – wsparcie rozwoju osobistego – mobbing – niska odporność na stres