Praca u nas

Stanowisko: terapeuta

Ośrodek Hipnozy i Psychoterapii – Gutkowski rozpatruje podania o pracę osób, które spełniają następujące wymagania:

  • wykształcenie wyższe psychologiczne lub pokrewne,
  • ukończone (ewentualnie ostatni rok) szkolenie z zakresu wybranej szkoły psychoterapeutycznej. Chodzi o kilkuletnie szkolenie, zakończone certyfikatem, wydawanym przez jedno z uznanych towarzystw terapeutycznych. Szkolenie ma obejmować teorię oraz praktykę, superwizję oraz terapię szkoleniową. Dobrze widziane ukończone szkolenie (lub w trakcie) w Instytucie Ericksonowskim,
  • udokumentowane uczestnictwo w superwizji, w formie indywidualnej oraz grupowej, odbywane w sposób regularny u certyfikowanego superwizora,
  • własna psychoterapia szkoleniowa – ukończona lub w trakcie,
  • udokumentowane doświadczenie kliniczne: praca pod superwizją, w takich miejscach jak: placówka psychoterapeutyczna, oddział szpitala psychiatrycznego, poradnia zdrowia psychicznego, poradnia rodzinna, itp. (praca w zespole klinicystów).