Leczenie depresji

Smutek, negatywne myśli, brak energii. Czy odczuwasz czasem przygnębienie? Czy masz poczucie, że dobra rada „weź się w garść” tylko wzmaga w Tobie negatywne myśli?

Rozumiemy to. Porozmawiamy z Tobą i wysłuchamy Cię. Wspólnie zastanowimy się, jakie metody pracy będą adekwatne do Twojej sytuacji. Będziemy pracować tak, byś mógł / mogła zacząć myśleć pozytywnie o sobie, o przyszłości, o tym, co Cię otacza. Jedną z metod może być hipnoterapia, która skraca długi proces leczenia. Pomyśl o tym, że znów wzrośnie Twoja aktywność życiowa i, co ważne, będziesz odczuwać satysfakcję z tego, co robisz.

Depresja jest bardzo złożoną i poważna chorobą, która w języku potocznym coraz częściej kojarzona jest ze „złym samopoczuciem”: poczuciem smutku lub żalu jako reakcji na różne zdarzenia życiowe. Jest to bardzo ogólną charakterystyką tej dolegliwości, dlatego w dość krótki sposób przedstawię zjawisko depresji ale także pokażę możliwości leczenia jej. Te działania wsparte zaangażowaniem pacjenta w terapię, doprowadzą do odzyskania zdrowia i dobrego samopoczucia. Depresja jest jedną z tzw. chorób XXI wieku. Niestety bardzo często jest lekceważona i negatywnie odbierana przez otoczenie. Osoba chora postrzegana jest jako słaba (w negatywnym rozumieniu tego słowa), nietowarzyska, leniwa. Zauważane i negatywnie interpretowane jest jej zachowanie. Ono wszak jest widoczne.

Psycholog czy psychoterapeuta dostrzeże natomiast źródło problemu. Podczas leczenia depresji rolą terapeuty nie jest ocenianie osoby chorej, lecz pomoc jej. Poczucie wsparcia odgrywa tu kluczową rolę, gdyż pacjent często nie otrzymuje go od najbliższego otoczenia. Jego problemy są zazwyczaj bagatelizowane, a on sam jest traktowany jako ich powód. W gabinecie może natomiast bez oporów opowiedzieć o swoich dolegliwościach, smutkach, a także złości i znaleźć nie tylko wsparcie, ale także pomoc w wyjściu z choroby.

Rola psychoterapeuty nie kończy się bowiem na wsparciu pacjenta w walce z chorobą. Psychoterapia, hipnoterapia, polega głównie na konfrontowaniu negatywnych ocen chorego na temat samego siebie oraz otaczającego świata z rzeczywistością. Pacjent ma możliwość dostrzeżenia różnic między jego wyobrażeniami, a rzeczywistością. Dzięki temu modyfikuje je na zdrowe. Terapeuta pomaga także pacjentowi w powrocie do aktywności.

Główne objawy depresji:

  • uczucie smutku;
  • uczucie napięcia, wewnętrznego niepokoju;
  • niska samoocena;
  • problemy z koncentracją i pamięcią;
  • zaburzenia snu (nadmierna senność lub bezsenność);
  • osłabienie zainteresowań;
  • niezdolność odczuwania przyjemności;
  • brak energii;
  • ogólne spowolnienie;
  • myśli samobójcze.

Depresja jest chorobą, która wycofuje z życia chorą osobę. Objawy powodują niezdolność do podejmowania aktywności, a to pogłębia u chorego poczucie beznadziejności. Powstaje błędne koło. W skrajnych przypadkach pojawiające się myśli samobójcze stanowią już bezpośrednie zagrożenie dla życia chorego. Dlatego ważne jest, aby jak najwcześniej rozpocząć leczenie depresji. Niekiedy wymaga ono już leczenie farmakologicznego, aczkolwiek nawet wówczas musi być ono wzbogacone psychoterapią. Leki poprawią samopoczucie chorego. Nie pomogą mu jednak w powrocie do aktywnego życia, odbudowania relacji z bliskimi.

Hipnoterapia pozwala spojrzeć pacjentowi na siebie z pewnego dystansu a także na uświadomieniu pewnych myśli i zmierzenia się ze swoimi emocjami, które ulegają zmianie. Wizualizacja odwagi, siły, pewności siebie, podejmowania właściwej dla siebie aktywności, stosowana w różnych obrazach podczas transu, pozwala uświadomić jego mocne strony. Odnalezienie w jego życiu pewnych wartości pomaga zmienić stosunek pacjenta do problemu: np. zamienić cierpienia w satysfakcję. Każde doświadczenie ma tu jakąś pozytywną wartość.

A zatem odpowiednia psychoterapia w leczeniu depresji jest drogą do nauczenia się na nowo czerpania radości z życia i korzystania z wszelkich jego uroków.