Czy powinniśmy postanowić sobie coś w Nowym Roku 2022?

  • Dobrze sformułować cel, do którego będziemy dążyć. Planując zmiany trzeba uwzględniać możliwe ograniczenia i przeszkody. Trzeba też mieć świadomość, że przyjdzie nam się zmagać z trudnościami. Dobrze określone postanowienie noworoczne jest też sformułowane pozytywnie, np. „będę wolny od nałogu” albo „osiągnę określoną wagę ciała”. Cel do którego będziemy dążyć musi też być konkretny i pozytywny. Pozytywny, konkretny, realistyczny, możliwy do osiągnięcia cel od razu wzbudza gotowość do jego realizacji i stymuluje naszą motywację do działania.  
  • Zadbać o odpowiedni poziom i rodzaj motywacji. W tym celu warto zadać sobie pytania, takie jak: „Czy rzeczywiście pragnę zmiany?”, „Po co chcę się zmieniać?”, „Czy chcę zrealizować własne pragnienia, czy może chcę zaspokoić cudze oczekiwania?”. Najlepiej jeśli do realizowania postanowień popycha nas motywacja wewnętrzna – związana z własnymi pragnieniami.  
  • Wyobrazić sobie siebie po zmianie. Wyobraźmy sobie, że udało nam się zrealizować postanowienia noworoczne. Zastanówmy się, jacy wtedy będziemy? Jak będzie wyglądało nasze życie? Jakie będziemy mieć profity z dotrzymania noworocznych obietnic? Roztaczajmy przed sobą optymistyczną, pozytywną wizję przyszłości bo jest to bardzo motywujące do wysiłku!  
  • Stwórzmy plan działania i zastosujmy strategię „małych kroków” Spiszmy na kartce swoje najważniejsze postanowienia wtedy łatwiej będzie nam o nich pamiętać. Potem zastanówmy się, co i kiedy będziemy robili, aby osiągnąć cel? Czego potrzebujemy, aby sprawnie realizować noworoczne postanowienia? Jakie mamy zasoby, których możemy użyć do realizacji celu i wprowadzania zmian? Rozpoznajmy swoje mocne strony a dążenie do celu podzielmy na etapy. Bądźmy cierpliwi i wytrwale zmierzajmy w określonym kierunku. swoich pragnień.  
  • Rozwińmy w sobie odpowiednie podejście do przeszkód i porażek. Trudności traktujmy raczej w kategoriach wyzwań. Zastanówmy się w jaki sposób możemy uporać się z przeszkodami, które pojawią się w trakcie realizacji postanowienia? Czy będzie nam potrzebna pomoc ze strony innych ludzi?  
  • Szukajmy wsparcia u innych ludzi. Warto na pewno korzystać z pomocy i doświadczenia innych ludzi np.terapeutów. Szukajmy wsparcia u profesjonalistów!  
  • Bądźmy dobrzy dla siebie. Cieszmy się z każdego kroku na drodze do celu, bądźmy sami dla siebie źródłem wsparcia. Bądźmy cierpliwi i dajmy sobie czas na realizację postanowień.Cieszmy się i korzystajmy z życia.

Autor: Agnieszka Dębniak